Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

INDYWIDUALNE KONSULTACJE ONLINE


 
Zapraszamy Państwa
na indywidualne konsultacje online z naszymi specjalistami.
 
Przygotowaliśmy wsparcie w obszarach, które w czasie pracy zdalnej
przysparzają dyrektorom placówek i nauczycielom najwięcej problemów.
 
PRAWO OŚWIATOWE
- ocena pracy nauczyciela w trybie pracy zdalnej
- odpowiedzialność prawna w czasie pandemii
- procedura awansu zawodowego
  PRAWO PRACY
- konsultacja w zakresie zatrudniania/zwalniania
- ruch kadrowy
- świadczenia emerytalne
 
DZIAŁ KSIĘGOWO RACHUNKOWY
- kontrola zarządcza
- polityka rachunkowości
- regulamin ZFŚS
- regulamin wynagrodzeń
  PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZDALNEGO NAUCZANIA
- sposoby dotarcia do ucznia z depresją
  (praca terapeutyczna nauczyciela)
- jak reagować na niepokojące sygnały
  (procedura postępowania, instytucje wspierające)
- zdalna praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej
 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
- konsultacja statutu
- konsultacja arkusza organizacji szkoły
- konsultacja w zakresie klasyfikowania uczniów
- konsultacja w zakresie egzaminów
  NARZĘDZIA DO PRACY ZDALNEJ, LEKCJE ONLINE, MULTIMEDIA, ZASOBY CYFROWE
- konsultacje odnośnie doboru programów do pracy   zdalnej
- pomoc w bieżącej pracy na programach
(Teams, Zoom, Clickmeeting, Discord i inne)
 
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
- prawa autorskie
- bezpieczne korzystanie z platform online
  KSZTAŁCENIE BRANŻOWE
- konsultacje w zakresie nowej formy   egzaminowania ucznia
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
- konsultacja IPET
- konsultacja dokumentacji ucznia
- współpraca placówki z poradnią psychologiczno
  pedagogiczną
  WSPARCIE TERAPEUTYCZNE
Potrzebujesz wsparcia?
Zadzwoń.

Dane kontaktowe

 

pon - czw:08:30 - 17:00
           pt:08:30 - 16:00

tel.: 22 841 62 08
tel.: 22 841 62 31
kom. 664 193 622

e-mail: eko-tur@eko-tur.pl

TERMIN I MIEJSCE
dogogne dla Państwa

KOSZTY SZKOLENIA
ustalamy indywidualnieSzanowni Państwo, jeżeli potrzebujecie wsparcia w szerszym zakresie, niż wskazane tematy nasi eksperci dostosują konsultacje do Państwa potrzeb.

Przedstawione propozycje szkoleń stanowią JEDYNIE CZĘŚĆ naszej oferty.

Wszystkie tematy skierowane do Rady Pedagogicznej znajdują się w zakładce >>

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur