Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Sprawny sekretariat w szkole- wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły/ placówki oświatowej. Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia i ustawy o ochronie danych osobowych

Uczestnicy: sekretarz szkoły, referent, specjalista, kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych


Opis szkolenia

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa sekretariat działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zapraszamy na praktyczne szkolenia dla sekretarzy szkół oraz pracowników sekretariatów szkolnych.

Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy o ochronie danych osobowych, dokumentacji uczniowskiej, dokumentacji nauczania i pracowniczej oraz archiwizacji. Ponadto każdy uczestnik zostanie wyposażony we wzory dokumentów pomocne przy prowadzeniu sekretariatu szkolnego

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni m.in.:
-Kiedy w sekretariacie należy stosować przepisy KPA
-Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych w oparciu o najnowsze przepisy
-Jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych
-Jak tworzyć instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt
-Na czym polega nowy obowiązek w postaci prowadzenia metryki
-Jak powinno działać szkolne archiwum

Program szkolenia


 • Dokumentacja szkoły i dokumentacja szkolna
 • Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej 
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Uzgadnianie i zatwierdzanie przez dyrektora archiwum państwowego.
 • Systemy kancelaryjne (instrukcja kancelaryjna i likwidacja dokumentów)
 • Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych; korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja tajna i poufna.
 • Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obowiązek w postaci prowadzenia metryki akt załatwianych spraw, przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii;
 • Zasady wydawania odpisów arkusza ocen.
 • Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole.
 • Rejestr pieczęci firmowych i pieczęci urzędowych.
 • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
 • Dokumentacja uczniowska 
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej w wersji  elektronicznej – regulacje prawne.
 • Gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.


Koszt szkolenia

375.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe