Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Pomoc online w sprawdzaniu i opracowaniu dokumentacji szkolnej

Nasi prawnicy oraz specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego, prawa pracy oraz organizacji pracy szkoły/przedszkola odwiedzą Państwa placówkę, przejrzą dokumentację i pomogą skorygować m.in.: umowy cywilnoprawne, statut szkoły/placówki, regulaminy wewnętrzne, dokumentację z zakresu kontroli zarządczej i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Świadczymy ponadto usługi konsultacyjne z zakresu nadzoru pedagogicznego, m.in. wspierając Państwa w przygotowaniu placówki do ewaluacji zewnętrznej. Nieobce są nam zagadnienia w obszarze kształcenia i wychowania. Jesteśmy w stanie pomóc opracować programu wychowawczy, programu profilaktyki a także program poprawy efektywności kształcenia. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 841 62 08

Analiza i weryfikacja dokumentacji opieki i wychowania
Analiza i weryfikacja dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe i ewidencja czasu pracy, czyli jak zarządzać personelem w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych- indywidualne konsultacje
Analiza i weryfikacja dokumentacji przebiegu nauczania
Analiza i weryfikacja dokumentacji szkolnej
Analiza umów cywilnoprawnych oraz umów zawieranych z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi
Nowa instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja archiwalna dla podmiotów oświatowych. Weryfikacja i przygotowanie dokumentacji szkoły/placówki oświatowej w zakresie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).
Weryfikacja dokumentacji szkolnej w związku z planowanymi decyzjami w ruchu kadrowym - NOWOŚĆ
Weryfikacja dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu. Statut szkoły/placówki po reformie oświaty
Wsparcie szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole. System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur