Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak sprawować nadzór pedagogiczny w związku z kształceniem na odległość? Omówienie zmian- EDYCJA V

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


W okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor odpowiada za realizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.    
 
Sytuacja ta wymaga też modyfikacji planu nadzoru sprawowanego przez dyrektora oraz odniesienia się do zadań opisanych w rozporządzeniu z dnia 20 marca ze zmianami z 25 marca (Dz. U. z 2020 r. , poz. 493 i poz. 530)
 
Podczas szkolenia przeanalizujemy dotychczasowy plan nadzoru
i przedstawimy gotowe opracowania zmian, które wprowadzimy w jego formach. Spróbujemy wskazać jakie praktyczne rozwiązania wprowadzić w jego treści, aby były zgodne z obecną sytuacją szkół i placówek. Zwrócimy uwagę na formy wsparcia dotyczące nie tylko nauczycieli ale uczniów i ich rodziców oraz rolę dyrektora w tym zakresie. Przedstawimy zmiany dotyczące regulaminu rady pedagogicznej, statutu, podejmowania uchwał.   

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania zmian w różnych formach nadzoru pedagogicznego.
2. Potrafi zmodyfikować plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z sytuacją w szkole/placówce.
3. Pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego mające na celu wspomaganie nauczycieli.

Program szkolenia


  1. Analiza planu nadzoru i omówienie najistotniejszych zmian w jego sprawowaniu
    w związku z kształceniem na odległość. -
  2. Modyfikacja zadań ewaluacji wewnętrznej  - szczegółowe rozwiązania w tym zakresie
  3. Przykładowe rozwiązania w zakresie kontroli
  4. Rola dyrektora w zakresie wspomagania nauczycieli, przykładowe rozwiązania.
  5. Analiza organizacji doskonalenia nauczycieli – przykładowe modyfikacje
  6. Uchwały, opinie, zmiany w statucie i regulaminie rady pedagogicznej – czy konieczne, omówienie
  7. Panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.14.00-17.00PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe