Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony www.eko-tur.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie przy al. Promienistych 6 02-648 (NIP: 521-104-05-13), wpisana do rejestru działalności gospodarczej. Kontakt ws. zarządzania danymi osobowymi:

a) kontakt pisemny: Instytut Kształcenia Eko-Tur, al. Promienistych 6, 02-648 Warszawa
b) kontakt telefoniczny: +48 22 841 62 08
c) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: eko-tur@eko-tur.pl

2. Instytut przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym jako „RODO”).

3. Placówka przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji szkoleń, świadczenia przez Instytut usług drogą elektroniczną, przeprowadzania procesu płatności, dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu, dostarczenia faktury oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Placówce dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia i realizacji szkolenia.

5. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji umów sprzedaży
b) realizacji szkolenia
c) badania skuteczności działań marketingowych
d) prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy
e) potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową
f) obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Placówki przez Klientów

6. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Placówka zbiera następujące rodzaje danych:

a) dane konta użytkownika – weryfikacja na potrzeby dostępu do konta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg, wystanianie zaświadczeń o ukończeniu kursu(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) dane adresowe – dostawa zaświadczeń, materiałów szkoleniowych, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
d) dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o realizacji zamówionego szkolenia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
e) dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
f) historia szkoleń – utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii szkoleń, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
g) dane o płatności – wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

7. Główną wytyczną, którą kieruje się Placówka, jest przechowywanie danych klientów możliwie jak najkrócej, w powiązaniu z okresem potrzebnym na realizację procesu sprzedaży i dostawy zamówionych towarów. Niektóre dane są przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera lub utrzymywanie utworzonego Konta Klienta.

8. Klient w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również możliwość zażądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez: kontakt pisemny: Instytut Kształcenia Eko-Tur, al. Promienistych 6, 02-648 Warszawa kontakt telefoniczy: +48 22 841 62 08 kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: eko-tur@eko-tur.pl.

9. Klient posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki technicznej, fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Klienta w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Klienta oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

11. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępnić zebrane od Państwa dane brokerowi usług kurierskich, firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 28 RODO). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12. Klient może dobrowolnie podać swój adres e-mail i zapisać się na newsletter. Adres e-mail jest przetwarzany w celach przesyłania ofert marketingowych. W każdym momencie klient może wypisać się z newslettera pisząc do nas maila na eko-tur@eko-tur.pl z dopiskiem „Newsletter – anulacja”.