Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Szkolenia Otwarte dla klientów indywidualnych

Skierowane są do klientów indywidualnych. Lista seminariów nigdy nie jest zamknięta - tematyka naszych szkoleń podąża za zmianami w Prawie Oświatowym i Prawie Pracy. Na naszych spotkaniach dostaniesz konkretne wskazówki i wzory dokumentów - rozwiązujemy Twoje codzienne problemy. Indywidualne konsultacje umożliwią uzyskanie porady w każdej kwestii i ułatwiają odnalezienie się w gąszczu rozporządzeń.
Wybierz kategorię szkolenia

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Kursy kwalifikacyjne Zarządzanie Oświatą

Organizujemy kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, dający uprawnienia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły, takie jak studia podyplomowe o kierunku zarządzanie oświatą i kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego.

Szkolenia rad pedagogicznych dla przedszkoli

Szkolenia i warsztaty odbywają się u Państwa, w przedszkolu. Istnieje możliwość realizacji tematów spoza przedstawionej oferty, wg indywidualnych zamówień. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele z kilku przedszkoli.

Pomoc w sprawdzeniu i opracowaniu dokumentacji szkolnej

Nasi prawnicy oraz specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego, prawa pracy oraz organizacji pracy szkoły/przedszkola odwiedzą Państwa placówkę, przejrzą dokumentację i pomogą skorygować m.in.: umowy cywilnoprawne, statut szkoły/placówki, regulaminy wewnętrzne, dokumentację z zakresu kontroli zarządczej i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Świadczymy ponadto usługi konsultacyjne z zakresu nadzoru pedagogicznego, m.in. wspierając Państwa w przygotowaniu placówki do ewaluacji zewnętrznej. Nieobce są nam zagadnienia w obszarze kształcenia i wychowania. Jesteśmy w stanie pomóc opracować programu wychowawczy, programu profilaktyki a także program poprawy efektywności kształcenia. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 841 62 08

Szkolenia

Instytut Kształcenia Eko-Tur to nowoczesne centrum doskonalenia nauczycieli, które w ofercie ma liczne szkolenia dla rad pedagogicznych, tematyczne kursy dla nauczycieli, dyrektorów oraz administracji szkolnej. Organizujemy Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, dający uprawnienia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły, takie jak studia podyplomowe, posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Nasze szkolenia pozwalają na skuteczne podnoszenie kwalifikacji pedagogów, a możliwość zamówienia konkretnego kursu w naszym ośrodku sprawia, że dostosowujemy się całkowicie do Państwa potrzeb. 
Nasze szkolenia poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom związanych z aktualnym stanem prawnym. Ponadto organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Państwa placówce. W ramach jednego spotkania, przeszkolimy całą Radę Pedagogiczną z tematu wybranego z naszej oferty, bądź z tematu stworzonego w odpowiedzi na indywidualne...
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur