Szkolne działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy - umożliwienie nauczania języka łacińskiego od poziomu szkoły podstawowej.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zadania dla szkoły i nauczycieli wynikające z priorytetu polityki oświatowej.

2

Potrafią właściwie zorganizować zajęcia z uczniami, służące przybliżaniu kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

3

Wiedzą w jaki sposób organizować i realizować zajęcia z języka łacińskiego od poziomu szkoły podstawowej.

Opis

W priorytetach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022-2023 znalazł się priorytet zobowiązujący szkoły do podejmowania działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz umożliwienia nauki języka łacińskiego już od poziomu szkoły podstawowej. Jak w sposób atrakcyjny, aktywny i skuteczny realizować powinności szkoły w tym zakresie? Podczas szkolenia omówimy sposoby realizacji tego priorytetu - podamy Państwu przykłady działań szkoły w tym zakresie. Jak również podpowiemy w jaki sposób można wprowadzić do oferty szkoły możliwość nauki języka łacińskiego. Wskażemy Państwu rozwiązania prawne oraz możliwości szkoły w tym zakresie. Powiemy również w jaki sposób planować, realizować i dokumentować zadania wynikające z tego konkretnego priorytetu.

Program szkolenia

  • Co rozumiemy pod pojęciem kanonu edukacji klasycznej i jakie to ma znaczenie w codziennej pracy z uczniem.
  • Jak planować i w jakiej formie realizować zajęcia przybliżające uczniom kanon edukacji klasycznej i dziedzictwa kulturowego Europy.
  • Przykłady rozwiązań metodyczno-edukacyjnych służących realizacji priorytetu odnoszącego się do kanonu edukacji klasycznej - projektowanie działań uczniowskich w tym zakresie.
  • Organizacja zajęć z nauki języka łacińskiego - w jaki sposób zrealizować to zadanie, przepisy prawne i możliwości szkoły.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas