Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla przedszkoli

Szkolenia i warsztaty odbywają się u Państwa, w przedszkolu. Istnieje możliwość realizacji tematów spoza przedstawionej oferty, wg indywidualnych zamówień. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele z kilku przedszkoli.

Agresja w przedszkolu
Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej. Jak efektywniej wspierać rozwój wychowanków.
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola
Działania interwencyjne w przedszkolu
Efektywna praca zespołowa w przedszkolu.
Formy aktywności muzycznej w edukacji przedszkolnej w świetle nowej Podstawy Programowej
Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu
Integracja sensoryczna w przedszkolu - sensodydaktyka
Jak opracować ocenę pracy nauczyciela przedszkola i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela PRZEDSZKOLA zgodnie ze zmianami w KARCIE NAUCZYCIELA i projektowanymi aktami wykonawczymi.
Koncepcja pracy przedszkola, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja
Kreatywne wychowanie
Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania
Pedagogika Montessori w przedszkolu - teoria i praktyka
Pedagogika zabawy
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r. Monitorowanie i dokumentowanie jej realizacji.
Podstawy kodowania i programowania „na macie” oraz tworzenia gier i zabaw dla przedszkoli.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
Prawidłowa organizacja wyjść i wycieczek w przedszkolu
Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci
Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu – praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne - wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego.
Specyfika pracy z dzieckiem pięcioletnim realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Teoria wielorakich inteligencji jako podstawa indywidualizacji pracy przedszkola
Uczę się czytać w przedszkolu.Metodyka nauki czytania i liczenia
Wpływ najnowszych zmian w prawie oświatowym na funkcjonowanie przedszkola i pracę nauczycieli
Wychowanie patriotyczne w przedszkolu
Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur