Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 szkolenia online dla klientów indywidualnych

eKOTUR online to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.
wszystkie województwa
wszystkie miasta

szkolenia online
Online

paź262020

Online: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

paź262020

Online: Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii COVID-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe - EDYCJA I

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

paź272020

Online: Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii COVID-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe - EDYCJA II

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

paź282020

Online :Dokumentacja niezbędna do właściwej organizacji nowego roku szkolnego2020/2021.Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa oraz przepisy związane z covid.

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

paź282020

Online: Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym "koronawirusowym" roku szkolnym

kierownicy świetlicy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy

paź292020

Online: Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii COVID-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe - EDYCJA III

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lis032020

Online: Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lis042020

Online: Profesjonalny kierownik gospodarczy- kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektrów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych

lis052020

Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lis132020

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!. EDYCJA II

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lis162020

Online: Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

lis192020

Online: Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, kadrowych oraz dyrketorów

lis202020

Online: Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Szkolenie online dla dyrektorów

lis202020

Online: Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z nowej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lis232020

Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.

wicedyrektor oraz kandydatów na stanowisko wicedyrektora placówki oświatowej

lis252020

Online: Sekretariat szkoły - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy. Dwudniowy kurs dla sekretarzy placówek oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lis272020

Online: Regulamin pracy- praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lis272020

Online: Pedagog i psycholog we współczesnej edukacji- wyzwania w pandemicznych realiach

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lis272020

Online: Najważniejsze obowiązki i zadania dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021. Jak skutecznie wywiązać się z zadań i obowiązków nałożonych na dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lis302020

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lis302020

Online: Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

gru022020

Online: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

gru072020

Online: Ocenianie w nauczaniu zdalnym - aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru082020

Online: Zgodnie z literą prawa-prawo i aktualności oświatowe. Przewodnik po prawie oświatowym

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru102020

Online:Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru102020

Online: Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

gru152020

Online: Kontrola zarządcza w 2020 roku świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych - nowe podejście do wyznaczania celów i kompetencji JST oraz jednostek podległych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowychSZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur