Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w warunkach pandemii koronawirusa - EDYCJA I

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


Dnia 24 kwietnia 2020r. CEK ogłosiła kalendarium przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym. Proces egzaminów zewnętrznych w  bieżącym roku szkolnym, wszystko na to wskazuje będzie odbywał się w warunkach panującej pandemii COVID 19. Za proces przygotowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych  niezmiennie  odpowiada dyrektor szkoły. Organizacja i prowadzenie egzaminów w obecnych warunkach obliguje dyrektora do takiego zorganizowania tego procesu aby był on procesem maksymalnie bezpiecznym dla uczniów, jak również nauczycieli. Wymaga to wprowadzenia istotnych zmian w organizacji pracy całej placówki, w tym pracy nauczycieli, zmian w obowiązujących dotychczas lub stworzenia nowych procedur sanitarno-higienicznych i procedur bezpieczeństwa.

Nasi eksperci pomogą Państwu we właściwym przygotowaniu procesu organizacji i prowadzenia egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem  wytycznych MZ, GIS i MEN. Podpowiedzą jak w praktyce zastosować zapisy powyższych wytycznych, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć zdrowie uczniów zadających egzaminy.


Korzyści ze szkolenia


- znają przepisy prawa regulujące zasady organizacji i prowadzenia egzaminów w warunkach pandemii,
- znają szczegółowe wytyczne MZ, GIS i MEN , które należy zastosować przy organizacji egzaminów w czasie epidemii - w sposób higieniczny i bezpieczny;
- wiedzą jak w praktyce zastosować się do nałożonych obowiązków i ograniczeń;
- potrafią podjąć właściwe kroki organizacyjne i prawne w celu bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów,
- potrafią we właściwy sposób i zgodnie z przepisami zorganizować i przeprowadzić proces egzaminacyjny zapewniając bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom,
- wiedzą jak opracować nowe lub zmodyfikować dotychczasowe procedury i inne dokumenty niezbędne w prawidłowym przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w okresie epidemii COVID-19.

Program szkolenia


Program szkolenia
 1. Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie pandemii:
 1. Przepisy prawa oświatowego regulujące organizację i prowadzenie egzaminów zewnętrznych;
 2. Procedury i informacje CKE i OKE dotyczące egzaminów;
 3. Wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące funkcjonowania szkół w czasie epidemii COVID-19:
 1. Przygotowanie formalno-prawne egzaminów:
 1. Powołanie zespołów nadzorujących egzaminy zgodnie z nowymi zasadami;
 2. Szkolenie członków komisji egzaminacyjnych z zakresu organizacji procesu oraz zasad bezpieczeństwa;
 3. Opracowanie procedur bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego dotyczących przebiegu egzaminów;
 4. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji egzaminacyjnej.
 1. Przygotowanie organizacyjne egzaminów:
 1. przygotowanie obiektów (pomieszczeń)  szkoły w których odbywać się będą egzaminy – dezynfekcja  i wyposażenie w środki higieniczno-sanitarne;
 2. organizacja pracy komisji egzaminacyjnych;
 3. organizacja współpracy z przewodniczącym egzaminów (dyrektorem szkoły)- odbieranie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych;
 4.  zapewnienie właściwego nadzoru nad samodzielnością pracy uczniów.
 1. Działania mające na celu realizację wytycznych MZ, GIS i MEN w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym i nauczycielom:
 1. zasady korzystania z sal i pomieszczeń szkolnych podczas egzaminów;
 2. przygotowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń  do przeprowadzenia egzaminu;
 3. liczba uczniów zdających w sali i zachowanie zasad bezpiecznego dystansu społecznego,
 4. czynności sanitarno-higieniczne w trakcie trwania egzaminu;
 5. organizacja pracy zespołów nauczycieli (komisji egzaminacyjnych) – reżim sanitarny, organizacja odbierania i przekazywania prac egzaminacyjnych podczas egzaminu.
 1. Konieczne zmiany w istniejących  lub stworzenie nowych  procedur sanitarno-higienicznych  odnoszących się do organizacji egzaminów zewnętrznych:
 1. szczegółowe reguły sanitarno-higieniczne obowiązujące wszystkich biorących udział w egzaminach oraz ich monitorowanie i kontrola;
 2. procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19;
 3. przykłady zapisów, które powinny znaleźć się w poszczególnych procedurach w odniesieniu do organizacji egzaminów.
 1. Współpraca z organem prowadzącym i OKE.
 1. Procedury skutecznej komunikacji z organem prowadzącym;
 2. Zasady komunikowania się i współpracy z OKE;
 3. Proces przekazywania prac egzaminacyjnych do OKE.
Materiały do wykorzystania po szkoleniu:
 • Procedury bezpieczeństwa w zakresie epidemicznym  podczas egzaminów zgodne z wytycznymi MZ. GIS i MEN.
 • Instrukcje bezpieczeństwa epidemicznego dla poszczególnych rodzajów egzaminów zewnętrznych ( ósmoklasisty, matury, egzaminów zawodowych).
 • Instrukcje stosowania środków ochrony osobistej podczas egzaminów.
 • Przykłady zapisów w szkolnych procedurach organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Wykładowca


Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel  przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym.  Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej  w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest  również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego  zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.8.30-12.15PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe