Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość

Kategoria: Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów


Opis szkolenia


Od marca edukacja szkolna z formy stacjonarnej przeniosła się w wirtualną przestrzeń, co w wielu obszarach pracy szkoły – dotychczas unormowanych, ujednoliconych i działających sprawnie – spowodowało wiele zawirowań, zaburzeń i trudności.  Szczególnie dotyczy to właśnie działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z rewalidacją czy pracą nauczycieli tzw. wspomagających. Jak realizować tę pracę? Jak ją zewaluować? Jak przygotować niezbędne dokumenty, które często powinny powstać zespołowo, we współpracy ze specjalistami – nie tylko szkolnymi, ale i rodzicami. Czy i w jaki sposób należy je modyfikować?
Na te i inne pytania uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedzi, oparte na aktualnych zapisach prawa oświatowego oraz doświadczeniu prowadzących. Zapraszamy!

Korzyści ze szkolenia


W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:
- poznają podstawy prawne działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogicznych,
- podsumują realizację zadań nauczycieli, specjalistów w obszarze ppp, w czasie edukacji zdalnej,
- udokumentują - z wykorzystaniem podanych wzorów - wszelkie działania związane z pracą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia


  1. Obowiązki szkoły/ przedszkola wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z opinią, orzeczeniem, rozpoznaniem nauczycielskim.
  2. Zadania nauczycieli i specjalistów w ramach udzielania ppp, ze szczególnym uwzględnieniem  okresu edukacji na odległość.
  3. Formy wsparcia uczniów w bieżącej pracy – przykłady działań w czasie realizacji zajęć online.
  4. Dokumentowanie udzielanej pomocy; wzory dokumentów poświadczających realizację różnorodnych zadań przez nauczycieli, specjalistów, zespoły zadaniowe.
  5. Narzędzia do ewaluacji, oceny efektywności udzielnego wsparcia.
  6.  Formułowanie wniosków i zaleceń na kolejny rok szkolny.
  7. Miejsce rodziców w ocenie efektywności udzielanej pomocy.
  8. Modyfikowanie ipetów, wopfu – podstawowe zasady i przykładowe zapisy.
  9. „Znikający” uczniowie w edukacji zdalnej – konstruowanie i realizacji działań w tym obszarze. Przykładowa procedura.
  10. Dyskusja, pytania i refleksje uczestników.

Wykładowca


Krystyna Budzianowska - ekspert i edukator  Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.9.00-12.45


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe