Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia ONLINE dla rad pedagogicznych

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem każdy z członków rady otrzymuje wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy. Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym "

Szkolenia online
Aktywne uczestnictwo nauczyciela w radzie pedagogicznej one-line
Aktywnie i bezpiecznie- co można robić w przedszkolu w czasie epidemii?
Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego
Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu
Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość
Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line i chronić się przed "rajdami" na lekcję i cyberprzemocą
Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasach koronawirusa. Sposoby na obniżanie niepokoju i stresu wynikającego z pracy zdalnej
Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym NOWOŚĆ
Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2020/21, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej NOWOŚĆ
Konstruowanie programów nauczania na rok szkolny 2020/21 z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w prawie oświatowym NOWOŚĆ
Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie - zadania nauczycieli
Logotrytmika. Metodyka ćwiczeń logorytmicznych. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno - tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach, instrumentach muzycznych🚼
Modyfikacja programów nauczania dla zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi on-line
Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Najnowsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2020/21 ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. odpowiedzialności prawnej nauczycieli NOWOŚĆ
Nauczanie zdalne - metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych. NOWOŚĆ
Nauczanie zdalne - metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Obowiązki i odpowiedzialność szkoły w sferze wychowawczej w dobie edukacji na odległość
Ocenianie w nauczaniu zdalnym - aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko
Ochrona danych osobowych w systemie nauczania zdalnego
Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
OFFICE 365 + MICROSOFT TEAMS. Kategoria: TIK/ ICT/ Nowe technologie cyfrowe w edukacji
OFFICE 365 czy G SUITE- KTÓRĄ PLATFORMĘ WYBRAĆ?
Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – regulacje prawne i rozwiązania praktyczne
Organizacja skutecznego nauczania na odległość
Organizacja spotkania z rodzicami online
Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej
Pakiet G Suite + CLASSROOM- szkolenie dla zaawansowanych
Pakiet G Suite i Classroom
Pakiet GSUITE + narzędzia GOOGLE w edukacji
Pakiet OFFICE 365 i TEAMS dla zaawansowanych
Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym - kurs dla szkół specjalnych oraz integracyjnych. Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym. Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej
Profilaktyka uzależnień behawioralnych w edukacji przedszkolnej 🚼
Projektowanie zmian w planach i programach nauczania w szkole branżowej
Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem on-line
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pracowników szkół oraz placówek oświatowych - NOWOŚĆ
Przewodnik po zdalnym nauczaniu dla nauczycieli
Psychologiczne aspekty e-learningu- uczeń w sytuacji kryzysowej.
Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa
Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy klasy w formule nauczania on-line- elementy wsparcia wychowawczego ucznia i jego rodzica
Sposoby pracy szkoły w systemie on-line zgodnie aktualnym stanem prawnym. Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą on-line
Strategie i metody kształcenia na odległość -jak zaangażować nauczycieli rodziców i dzieci do współpracy online. Zdalne nauczanie wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów, rodziny.
Terapia ręki. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym wpływające na sprawność kończyny górnej 🚼
Współpraca i wsparcie rodziców podczas zdalnego nauczania
Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej
Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej
Wykorzystanie platformy ZOOM
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym- wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniana w nauczaniu zdalnym
Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych
Zdalne nauczanie w przedszkolu - pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci 🚼
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii - co nauczyciel wiedzieć powinien
Zobacz pełną listę tematów szkoleń online
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur