Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Regulamin
  Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwem ucznia to podstawowy obowiązek szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w związku z nasilającymi się w ostatnich latach zachowaniami agresywnymi uczniów. Władze oświatowe co roku planują kontrole z tego zakresu.
Jak się przygotować do takiej kontroli? Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele:
- będą znali zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa uczniów,
- będą potrafili poradzić sobie z sytuacją trudną, agresją, zagrożeniem zdrowia i życia,
- będą potrafili przygotować wymagane dokumenty w zakresie bezpieczeństwa w szkole.

Program szkolenia


  1. Obowiązki i prawa nauczyciela, jego zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego.
  2. Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska szkolnego.
  3. Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia całej społeczności szkolnej w proces ich tworzenia na uwewnętrznienie obowiązujących norm i zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  4. Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
  5. Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole.
  6. Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe